Algemene voorwaarden

Van der Valk Hotel Brugge - Oostkamp heeft in een aantal huisregels verwoord wat binnen Van der Valk Hotel Brugge - Oostkamp van de bezoekers wordt verwacht en wat u van ons mag verwachten. Bij het betreden van dit pand gelden dan ook de huisregels van Van der Valk Hotel Brugge - Oostkamp en gaat u akkoord met de huisregels opgesteld als hieronder.

 1. Reserveren: De minimumleeftijd om een kamer te boeken, is 18 jaar. Alle gasten dienen 18 jaar of ouder te zijn. Het is verboden de kamer te huren op uw naam zonder dat u zelf in de kamer verblijft. 
 2. Inchecken: Gasten dienen een geldig identiteitsbewijs (identiteitskaart of paspoort) te tonen bij het inchecken. Het inchecken kan vanaf 15.00 uur en uitchecken dient te gebeuren vóór 12.00 uur.
 3. Betalingen: Betaling gebeurt bij het inchecken of bij het uitchecken (na een garantie te hebben genomen op de kredietkaart), tenzij anders overeengekomen. Wij accepteren contant geld en gangbare creditcards.
 4. Geluidsoverlast: Gasten worden vriendelijk verzocht om rekening te houden met andere gasten en lawaai te beperken voor een ander, vooral tijdens de rustige uren tussen 07.00 uur en 22.00 uur.
 5. Huisdieren: Huisdieren zijn niet toegestaan in het hotel.
 6. Gastenbezoek: Het is verboden om met meerdere personen op de kamer te verblijven dan het gereserveerde aantal alsook het ontvangen van bezoek op de kamer. Indien er wel andere gasten op de kamer worden aangetroffen, zal u per direct worden verzocht het hotel te verlaten.
 7. Beveiliging: Gasten worden verzocht de deuren van hun kamer te vergrendelen bij het verlaten en voor het slapengaan. Laat uw eigendommen op de locatie Van der Valk Hotel Brugge - Oostkamp en in uw auto niet onbeheerd achter. Van der Valk Hotel Brugge - Oostkamp is niet aansprakelijk voor vermissing, beschadiging of diefstal van uw eigendommen. Parkeren zowel op de parkeerplaats als in de omgeving van Van der Valk Hotel Brugge - Oostkamp, geschiedt op eigen risico. U dient de auto te parkeren in de daarvoor bestemde parkeervakken.
 8. Stelen en beschadigen: Het is verboden om eigendommen van het hotel mee te nemen buiten het gebouw. Bij het moedwillig beschadigen van eigendommen van het hotel kan men aansprakelijk gesteld worden voor de reparatie- en/of vernieuwingskosten. 
 9. Schoonmaak: De kamers worden dagelijks schoongemaakt. Gasten worden vriendelijk verzocht hun persoonlijke bezittingen op te ruimen om het schoonmaakpersoneel in staat te stellen efficiënt te werken.
 10. Gebruik van voorzieningen: Gasten dienen de voorzieningen van het hotel, zoals fitnessruimte en wellness, te gebruiken volgens de aangegeven openingstijden en regels.
 11. Naleving van de wet: Gasten dienen zich te houden aan alle geldende wetten en voorschriften tijdens hun verblijf in het hotel, inclusief het naleven van eventuele COVID-19-maatregelen.
 12. Respect: Bij Van der Valk Hotel Brugge - Oostkamp gaan wij respectvol met elkaar om en het is dan ook verboden om beledigingen te uiten of discriminerende opmerkingen te maken. Het is ook verboden door woord of gebaar (handeling) onze medewerkers seksueel te intimideren. Verbaal en/of lichamelijk geweld wordt niet getolereerd.
 13. Alcohol: Van der Valk Hotel Brugge - Oostkamp dient zich te houden aan de vereisten van de drank- en horecawetgeving. Wij schenken daarom geen alcoholhoudende drank aan bezoekers jonger dan 16 jaar. Bij twijfel over de leeftijd van een bezoeker vragen medewerkers van Van der Valk Hotel Brugge - Oostkamp u een legitimatiebewijs te tonen. Daarnaast wordt er bij vermoeden van dronkenschap geen alcohol aan de desbetreffende persoon geschonken.
 14. Roken en verdovende middelen: Het is verboden verdovende middelen te nuttigen, gebruiken, verhandelen of bij zich te hebben. Oneigenlijk verkopen, gebruiken of bezitten van slagroompatronen en lachgas vallen hier ook onder. Roken is niet toegestaan in alle ruimtes van het hotel, inclusief kamers en gemeenschappelijke ruimtes. Er zijn aangewezen rookzones buiten het hotel. Bij vaststelling van het overtreden van een van de bovengenoemde zaken, rekent het hotel een geldboete van € 150 aan en zal/zullen de persoon/personen meteen gevraagd worden om te vertrekken. Brandbestrijdingsvoorzieningen mogen niet misbruikt worden.
 15. Gevonden voorwerpen: Gevonden voorwerpen dient u in te leveren bij de receptie. Van der Valk Hotel Brugge - Oostkamp hanteert een bewaartermijn van 3 maanden bij gevonden voorwerpen.
 16. Klachten en suggesties: Voor klachten of suggesties staan onze medewerkers altijd klaar om te helpen. Aarzel niet om contact op te nemen met de receptie.
 17. Calamiteiten: De medewerkers van Van der Valk Hotel Brugge - Oostkamp waken over uw veiligheid, bij calamiteiten treed het noodplan in werking. U wordt vriendelijk toch dringend verzocht eventuele aanwijzingen van de medewerkers op te volgen.
 18. Brand: Blijf in geval van brand kalm. Meld brand bij de receptie en/of sla de dichtstbijzijnde brandmelder in. Verlaat bij een algemeen brandalarm per direct het pand en gebruik in geen geval de liften.
 19. Brandveiligheid: Het is niet toegestaan om kaarsen aan te steken in verband met brandveiligheid. Het beveiligingssysteem wordt direct geactiveerd. 
 20. Nooddeur: In Van der Valk Hotel Brugge - Oostkamp is het gebruik van de nooddeuren alleen toegestaan in geval van nood.

 Alle aanwijzingen van medewerkers van Van der Valk Hotel Brugge - Oostkamp, die verband houden met de huisregels, moeten direct worden opgevolgd.

De Directie, de eigenaar van deze locatie en/of personen die voor het Hotel werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade, die bezoekers van de locatie mochten ondervinden. 

Van der Valk Hotel Brugge - Oostkamp hanteert een zero tolerance beleid. Dit betekent dat bij het niet naleven van ons huisreglement geen waarschuwing gegeven zal worden, maar u per direct wordt verzocht het hotel te verlaten. Er zal geen geld retour worden gegeven en een eventueel betaalde borg zal worden ingehouden. 

Door het naleven van deze huisregels zorgen we samen voor een comfortabel en aangenaam verblijf voor al onze gasten. We wensen u een aangenaam verblijf in ons hotel!