Green Key keurmerk

De Green Key is hét internationale keurmerk voor bedrijven in de toerisme- en recreatiebranche die serieus en controleerbaar bezig zijn met de milieuzorg op het bedrijf.

Met als doelstelling het behalen van een greenkeycertificaat wil ook Hotel Van der Valk Brugge Oostkamp actief meewerken aan een betere milieuzorg.

Daarom engageren we ons graag om meer te doen aan het milieu dan hetgeen de wet en regelgeving van ons verlangt.

Hier verder wat toelichting omtrent onze visie, manier van ondernemen en ons milieubeleid.

Met toegewijde groene groet, Hotel Van der Valk Brugge Oostkamp.

Milieubeleidsverklaring

Zowel het management als alle medewerkers van Hotel van der Valk Brugge Oostkamp nemen de taak op zich om enerzijds de milieubelasting te beheersen en anderzijds ook de milieurisico's te beperken.

Een structureel onderdeel van onze bedrijfsdoelstellingen is de zorg voor het milieu.

Alle medewerkers van het hotel verbinden zich er dan ook toe hun taken uit te voeren in overeenstemming met de vastgestelde procedures passend binnen ons ondernemingsbeleid.

We voldoen aan de Vlaamse milieuwetten en-voorschriften, maar willen ook een stap verdergaan. Dit onder andere met volgende zaken :

Hotel Van der Valk Brugge Oostkamp registreert water en energieverbruik.  Op basis van deze gegevens kunnen we vervolgens de infrastructuur maar ook het beleid continu verbeteren alsook zuiniger maken.

Zo zijn al onze douches ondertussen uitgerust met spaarkoppen en dit met behoud van het comfortgevoel, hebben al onze toiletten een aangepaste waterregeling en zijn de wasbakken in onze publieke toiletten voorzien van een watersensor.

Tevens zetten we ons in om afval te minimaliseren en de impact op lucht, water en bodem als gevolg van onze bedrijfsuitvoering te beperken door middel van een effectief milieuzorgsysteem.

In het kader hiervan leiden we ook onze medewerkers op om mee zorg te dragen voor het milieu.

Verder proberen we ook onze gasten te sensibiliseren met oa te attentenderen op handdoekenverbruik.

Voor meer concrete toepassingen verwijzen we graag naar het item 'Tips & Tricks'.

Om ons beleid consequent en overal in het hotel toe te passen, heeft Hotel Van der Valk Brugge Oostkamp dan ook besloten om de vereiste maatregelen in het kader van de groene sleutel in te voeren.

Hotel Van der Valk Brugge Oostkamp zal dit milieubeleid uitdragen aan onze medewerkers en aan onze gasten,

 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Van der Valk Hotel Brugge-Oostkamp

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) Beleidsverklaring

 

 

Van der Valk Hotel Brugge-Oostkamp ziet Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen als belangrijk onderdeel van duurzame groei.  Dit betekent dat we onze verantwoordelijkheid nemen in de maatschappij door MVO toe te passen in woord, in creatieve voorstellen, in oplossingen en met verantwoord gedrag.

 

Voor Van der Valk Hotel Brugge-Oostkamp is het beleid in Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen gebaseerd op 3 pijlers:

 

 1. Verantwoordelijkheid nemen binnen de maatschappij

Van der Valk Hotel Brugge-Oostkamp zet zich in om maatschappelijk verantwoorde en duurzame producten en diensten aan te bieden aan de gasten.  Van der Valk Hotel Brugge-Oostkamp helpt gasten om ook hun MVO doelstellingen te verwezenlijken tijdens hun aanwezigheid in ons bedrijf.  Alles wordt gedaan, binnen bedrijfseconomisch verantwoorde grenzen, om de belasting van het milieu waar mogelijk te voorkomen en anders te minimaliseren.

2. Voldoen aan wet- en regelgeving

Van der Valk Hotel Brugge-Oostkamp voldoet minimaal aan alle geldende wet- en regelgeving in het algemeen en op het gebied van de zorg voor milieu en duurzaamheid in het bijzonder.

3. Streven naar continue verbetering

Van der Valk Hotel Brugge-Oostkamp streeft naar het continue verbeteren van haar prestaties op het gebied van arbeidsveiligheid, duurzaamheid en milieuzorg.

 

 Ons MVO beleid is gebaseerd op 3 uitgangspunten:

 

People

Van der Valk Hotel Brugge-Oostkamp voldoet aan alle geldende wet- en regelgeving met betrekking tot arbeid en arbeidsomstandigheden.

Van der Valk Hotel Brugge-Oostkamp respecteert de van toepassing zijnde CAO(‘s) of branche gerelateerde CAO(‘s).

Van der Valk Hotel Brugge-Oostkamp heeft een aantoonbaar operationeel beleid ten aanzien van de training en ontwikkeling van zijn medewerkers

Van der Valk Hotel Brugge-Oostkamp houdt zich bij het uitvoeren van zijn werkzaamheden en activiteiten aan de algemene veiligheidsvoorschriften die het bedrijf hanteert . 

Van der Valk Hotel Brugge-Oostkamp heeft een preventief veiligheidsbeleid met als doel het streven naar nul arbeidsongevallen.

Ook de gasten worden uiteraard op een mensvriendelijke en menswaardige wijze behandeld en ontvangen.  Het spreekt voor zich dat ook hun veiligheid van prioritair belang is bij hun verblijf in ons hotel.

 

Planet

Van der Valk Hotel Brugge-Oostkamp respecteert het milieu, de omgeving en de natuur.  Om deze reden voldoet zij aan alle van toepassing zijnde nationale milieuwet- en regelgeving.

Van der Valk Hotel Brugge-Oostkamp heeft een aantoonbaar operationeel beleid ten aanzien van het reduceren van de hoeveelheid afval en de gescheiden verwerking ervan.

Van der Valk Hotel Brugge-Oostkamp bezit een aantoonbaar operationeel beleid ten aanzien van energie- en uitstootreductie.

 Profit

Van der Valk Hotel Brugge-Oostkamp en haar werknemers zullen op geen enkele manier in strijd handelen met het eerlijk zaken doen in al haar facetten. 

Het bedrijfsdoel is om een goede relatie op te bouwen met de leveranciers, gasten en overige relaties.  De relatie is gebaseerd op vertrouwen, samenwerking en duurzaamheid.

Tips & Tricks
 • Offertes en bevestigingen zoveel mogelijk digitaal en niet per post of op papier

 • Er wordt zo min mogelijk geprint en ieders digitale handtekening is voorzien van een 'think before you print' reminder

 • Er wordt enkel milieuvriendelijk geproduceerd chloorvrij papier gebruikt
 • Voor ons drukwerk werken wij enkel samen met een gecertificeerd bedrijf op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Zo zijn de gebruikte inkten plantaardig en wordt het gebruik van alcohol bij het drukproces tot een minimum beperkt.
 • Geen kopieën van ID-kaart of paspoort bij check-in hotel

 • Spaardouchekoppen : het waterverbruik wordt met 40% teruggedrongen doch met behoud van het comfort

 • Kraansensoren op onze wasbakken in de publieke toiletten

 • Energie-efficiente vaatwasmachine
 • Regenwaterrecuperatie tbv onze toiletten en tuin
 • Verwarming door middel van een warmtepomp
 • Warmterugwinning voor productie van warm water
 • Ons afval wordt heel nauwkeurig gescheiden
 • Gebruik van LEDlampen of spaarlampen. Wist je dat een spaarlamp tot 80% minder verbruikt en tot 12 maal langer meegaat?
 • Graag promoten we het openbaar vervoer! Een gedetailleerde wegbeschrijving waar de bus te nemen vindt u terug aan onze receptiebalie.
 • Een laadpunt voor een elektrische auto en fiets

 • Zo veel mogelijk gebruik van streekproducten

 • Respecteren van doseringsvoorschriften wat betreft het gebruik van schoonmaakmiddelen
 • Gebruik van microvezeldoekjes voor verantwoorde schoonmaak. Het grote voordeel van dergelijk doekje is dat het gebruik van schoonmaakmiddel overbodig wordt.

Website De Groene sleutel

Meer informatie en inspiratie vindt u ongetwijfeld op de site van de Groene Sleutel :

http://www.groenesleutel.be/